RegulaminRegulamin sklepu

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.pasionmeble-sklep.pl , w tym sposób zawierania umów, sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, artykułów dekoracyjnych, oświetlenia oraz artykułów wyposażenia wnętrz.
 3. Definicje:
 1.       Sprzedawca/Sprzedający Pasión Meble Piotr Chełkowski z siedzibą w Gdyni 81-187, ul. Jantarowa 64/3, NIP 8411301641, REGON 771551757, wpisany do rejestru przedsiębiorców – CEIDG

 

      Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.pasionmeble-sklep.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,

      Towar – wszystkie produkty sprzedawane on-line  za pośrednictwem Sklepu,

      Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

      Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.e-sofa24.com
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny:

Pasión Meble

81-187 Gdynia

ul. Jantarowa 64/3

na adres mailowy:
     kontakt@pasionmeble.com,

telefonicznie pod nr:
     531 938 300
od poniedziałku do soboty od 10tej do 20tej, w niedziele handlowe od 10tej do 18tej

lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie
     www.pasionmeble-sklep.pl

 1. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Koszty dostępu do sieci Internet podczas dokonywania zakupów są zależne od dostawcy usługi internetowej z której korzysta Kupujący.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rejestracji jest Sprzedający.
 3. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
 • 2 Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 2. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
 3. Sprzedawca zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Kupujący jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takiej jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 4. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 5. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
 6. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawek zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 7. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu takie jak: opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego/Konsumenta.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 10. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, cała odpowiedzialność spoczywa na Kupującym.
 • 3 Zamówienia
 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.pasionmeble-sklep.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym

*imienia,
*nazwiska,
*adresu, korespondencyjnego
*adresu dostawy,
*numeru telefonu
*adresu e-mail. 

Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Każde zamówienie złożone przez Kupującego/Konsumenta jest traktowane jak indywidualne zlecenie wykonania i wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 3 dni roboczych od jego złożenia.

4    Kupujący/Konsument może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 1. Przy braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego/Konsumenta, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowane.
 2. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 3. Zamówienia z kilkoma towarami są realizowane w terminie określonym przy towarze z najdłuższym czasem wysyłki.
 4. Do zamówień wymagamy zaliczki w kwocie ustalonej ze Sprzedawcą.
 5. Dla wybranych Towarów istnieje możliwość indywidualnego wykończenia lub zmian w wykończeniu mebla (zapytaj Sprzedającego). Zmiana w wykończeniu jest traktowana jak zamówienie indywidualne co za tym idzie nie ma możliwości rezygnacji oraz zwrotu takiego mebla, a czas realizacji liczony jest od momentu dokonania zmiany. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę.
 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne w określonych terminach.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podany w specyfikacji każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności/zaliczki na koncie Sprzedawcy oraz od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ratalnych opcji płatności termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z bankiem.
 3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedającego, termin realizacji zostanie określony indywidualnie, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 5 Dostawa transport
 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany odpłatnie na terenie całej Polski.
 2. Kurier/Spedycja/Firma Transportowa dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 3. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu TPay, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 5. UWAGA! Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia.
 6. Nie obsługujemy życzeń klientów w zakresie dni i godzin dostaw.
 7. W przypadku nieodebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami, o których poinformuje Sprzedawca.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Kuriera, prosimy zwrócić szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki, bardzo prosimy spisać protokół w obecności kuriera. Brak sporządzenia protokołu może spowodować odrzucenie reklamacji uszkodzonej przesyłki.
 9. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci dokonania odbioru osobistego jest on możliwy pod następującymi warunkami:

MEBLE oraz artykuły dekoracyjne (określone w zamówieniu)
–   Po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą 531 938 300 i ustaleniem konkretnego dnia i godziny (przedział godzin) odbioru mebla (adres: Pasión Meble, 81-187 Gdynia ul. Jantarowa 64/3).
Możliwe godziny odbioru: od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 19:00

 • 6 Rozliczenie
 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

      płatność poprzez serwis TPay – w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:

 1.  Oprócz form płatności wskazanych powyżej, kupujący mogą skorzystać z ratalnych opcji płatności:

System ratalny eRaty – jest to system ratalny banku Santander Consumer Bank S.A. Klient po zapoznaniu się z warunkami umowy, wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje.

Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów., Santander Consumer Bank S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

 1. Dane Sprzedawcy do przelewu to:

      Pasión Meble Piotr Chełkowski
      81-187 Gdynia
      ul. Jantarowa 64/3

      nr konta: 57 1050 1764 1000 0097 1427 6459

 1.  w przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie 2 dni (w przypadku ofert ograniczonych czasowo, braku przesłania potwierdzenia wpłaty w formie PDF w ostatnim dniu obowiązywania promocji) zamówienie zostanie anulowane.
 2.  w przypadku braku potwierdzenia otrzymania kredytowania z Santander Consumer Bank w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia zamówienie zostanie anulowane.
 • 7 Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:

–   mailem na adres: kontakt@pasionmeble.com

–   pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy:

      Pasión Meble
      81-187 Gdynia
      ul. Jantarowa 64/3

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu, faktury lub potwierdzenia wpłaty jest niezbędne do jej rozpoznania.
 2. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przy rejestracji lub pocztą na adres podany przez Kupującego
 3. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 5. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego lub innego podmiotu zajmującego się sprawami konsumentów. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.
 • 9 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

pocztą na adres korespondencyjny:

       Pasión Meble
       81-187 Gdynia
       ul. Jantarowa 64/3

mailowo na adres:
       kontakt@pasionmeble.com

 1. Bieg terminu od odstąpienia rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru w posiadanie lub od czasu, w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia lub podmiot wszedł w posiadanie towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. Sprzedający zwróci konsumentowi wszelkie otrzymane płatności w tym koszty transportu do Konsumenta, jeżeli takowe poniósł. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu identycznego sposobu zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inną formę zwrotu nie pociągającą dla Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3. Zwrot towaru przy odstąpieniu, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania Sprzedającego.
 4. Konsument samodzielnie ponosi koszty zwrotu Towaru. Towar musi być zapakowany w fabryczne opakowania zapewniające bezpieczny transport. Konsument ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru.
 5. Zwrot należy dokonać pod następujący adres:

MEBLE oraz  artykuły dekoracyjne (określone w zamówieniu)

–    Po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą 531 938 300 i ustaleniem konkretnego dnia zwrotu mebla (adres: Pasión Meble, 81-187 Gdynia ul. Jantarowa 64/3).
–    Możliwe godziny odbioru: od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 19:00.

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.pasionmeble-sklep.pl
 2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący, oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:

–    Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

–    mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.

 1. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2020 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

KONTAKT

Poniedziałek – Sobota 10:00-20:00

 

SPRZEDAŻ:
531 938 300

kontakt@pasionmeble.com

REKLAMACJE:
531 938 300

kontakt@pasionmeble.com

Pasión Meble

81-187 Gdynia

ul. Jantarowa 64/3

NIP 8411301641

Regon 771551757